اخذ پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر تجاری

هر شرکت و موسسه غیرتجاری و یا هر سازمانی که مشمول قوانین مالیات باشد بایستی از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی ( دفتر روزنامه و دفتر کل ) را جهت تحریر کلیه فعالیت های مالی خود تحویل بگیرد. این دفاتر که به دفاتر قانونی معروف هستند ٫ کلیه شرکتها با توجه به دستور العمل ها و آئین نامه تحریر دفاتر قانونی کلیه عملیات مالی خود را بایستی به ترتیب وقوع به صورت خوانا و بدون خط خوردگی و تراشیده شدن و لاک گیری در این دفاتر بنویسند و در انتهای سال مالی و زمانی که می خواهند اظهارنامه مالیاتی را تحویل دهند دفاتر پلمپ شده ای را هم که نوشته اند برای استناد به دارایی تحویل می دهند. دفاتر روزنامه و کل به دلیل اینکه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پلمب می شوند به دفاتر پلمب معروف هستند.

زمان اخذ دفاتر پلمپ شرکت ها و موسسات غیر تجاری

زمان اخذ دفاتر پلمب در شرکت ها و موسسات تازه تاسیس توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری همان شهر به صورت پیش فرض فعال می باشد و فقط باید تکمیل مدارک را انجام دهد و اوراق مربوطه را به اداره ارسال کرد. در شرکت هایی که از زمان تاسیس آنها یک سال میگذرد باید دفاتر هر سال را تا پایان اسفند ماه سال قبل اخذ و پلمب نمود. برای مثال برای پلمپ دفاتر سال ۱۳۹۷ که از اول فروردین ماه شروع میشود ، باید نهایتاً تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ اقدام شود. در غیر این صورت ممکن است دفاتر مالی آنها مردود شناخته شود و مالیات آنها به جای خوداظهاری به صورت علی الارس محاسبه شود. در این شرایط شخص هیچگونه ادعایی در خصوص مبلغ درآمد و  نمی تواند داشته باشد.

انواع دفاتر تجاری

هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر تجاری را تهیه کند که انواع دفاتر به شرح ذیل می باشد :

۱. دفتر روزنامه.

۲. دفتر کل.

۳. دفتر دارایی.

۴. دفتر کپیه.

دفاتر مذکور به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت (‌که مطابق نظامنامه‌ وزارت عدلیه معین می‌شود و در حال حاضر اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری می باشد) امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاء مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید ‌سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.

دفتر روزنامه چیست ؟

دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (‌از قبیل خرید و‌فروش و ظهرنویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود‌برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.

دفتر کل چیست ؟

دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا‌ کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.

دفاتر دارایی چیست ؟

دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ‌ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

دفاتر کپیه چیست ؟

دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت ‌حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید. تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌ حساب های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.

تعداد برگ دفاتر پلمپ

دفاتر پلمب شده توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در زمان ثبت نام دفاتر تجاری به صورت ۵۰ برگ و ۱۰۰ برگ و ۲۰۰ برگ و دفاتر خاص ارائه می گردد که بنا به نیاز و گردش مالی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط اشخاص سفارش گذاری می شود.

موارد استفاده از دفاتر پلمپ

دفاتر پلمب شده جهت ارائه به اداره مالیات بابت اظهارنامه مالیاتی و اتاق بازرگانی جهت اخذ کارت بازرگانی و در صورت بروز اختلاف بین شرکاء و سهامداران و تجار ارائه به دادگاه برای حل اختلاف فی مابین تجار مورد استفاده قرار میگیرد.

آیا شرکت های غیر فعال یا شرکت هایی که فعالیت ندارند دفاتر پلمپ احتیاج دارند؟

بله کلیه شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها حتی اگر فعالیت نداشته باشند یا فعال نباشند احتیاج به دفاتر پلمب شده دارند. این شرکت ها در صورت فعالیت نداشتن یا فعال نبودن شرکت در زمان اظهارنامه مالیاتی دفاتر را خالی به اداره مالیات مربوطه ارسال میکنند و یا به عبارتی اظهارنامه صفر اعلام میکنند.

مدت زمان اخذ پلمپ دفاتر و نحوه درخواست دفاتر پلمب

مدت زمان اخذ پلمپ دفاتر حدود ۲۰ روز از زمان تکمیل مدارک به موسسه می باشد. در ابتدا بعد از تکمیل مدارک لازم جهت اخذ پلمپ دفاتر استعلام از اداره ثبت شرکت ها بابت کد پستی و آدرس شرکت توسط موسسه گرفته می شود تا دفاتر شرکت که بسیار دفاتر مهمی هست به جای دیگر ارسال نشود این استعلام حدود ۱ روز به طول می انجامد. بعد از استعلام از اداره ثبت و تائید شخص درخواست کننده پلمپ دفاتر ورود سیستمی و درخواست از اداره ثبت صورت می پذیرد که در صورت به روز بودن شرکت در سامانه و کامل بودن مدارک این کارهم ۱ روز به طول می انجامد. بعد از درخواست از اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری جهت اخذ پلمپ دفاتر قانونی اداره ثبت ظرف مدت ۲ روز به موسسه جواب درخواست را اعلام میکند بعد از اعلام جواب اداره ثبت باید اوراق تائید شده توسط اداره ثبت ظرف مدت ۳ روز به امضاء فرد صاحب امضاء و مهر شرکت برسد و به موسسه ثبتی ذهن ناب جهت پست به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود در صورتی که بیش از ۳ روز به طول بیانجامد پلمپ باطل می شود. بعد از ارسال به موقع درخواست و مدارک باید هزینه های دفاتر پرداخت شود و دفاتر ظرف مدت ۱۰ روز به آدرس درخواست کننده خواهد رسید.

مدارک لازم پلمپ دفاتر تجاری حقوقی 

  • شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیات مدیره.
  • مدارک شرکت از جمله روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات هیات مدیره و حق امضاء.
  • وکالتنامه امضاء شده با امضاء صاحب امضاء شرکت.

مدارک لازم پلمب دفاتر تجاری حقیقی 

  • شناسنامه و کارت ملی متقاضی.
  • مدرک دال بر فعالیت و یا مجوز های فعالیت شخص حقیقی.
  • وکالتنامه امضاء شده با امضاء صاحب امضاء شرکت.

هزینه اخذ پلمپ دفاتر

هزینه اخذ پلمپ دفاتر شامل موارد زیر می باشد :

  • تنظیم اوراق مربوط به اخذ پلمپ دفاتر.
  • ورود سیستمی کلیه اوراق تنظیم شده.
  • پرداخت هزینه پلمپ دفاتر.
  • اخذ پلمپ دفاتر در شهرستان ها و شهر هایی به جزء تهران با هزینه کمتر انجام می شود.

تماس با موسسه ثبتی ذهن ناب برای اخذ دفاتر پلمپ شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.