اخذ گرید و رتبه بندی

رتبه بندی شرکت پیمانکاری و شرکت مشاوره ای

رتبه بندی در اصل یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران می باشد. رتبه بندی در واقع یک نوع معیار تشخیص صلاحیت است که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پیمانکاران و شرکت ها اتخاذ می شود. شرکت های پیکانکاری با توجه به قرارداد ها ٫ امکانات و افراد امتیاز آور از ۱ تا ۵ رتبه بندی می شوند و در شرکت های مشاور از ۱ تا ۳ رتبه بندی اتخاذ می کنند. کار شرکت های بیشتر بیشتر در زمینه اجرایی و اجرای پروژه های عمرانی و قرارداد های اجرایی در زمینه ساخت و نظارت بر پیمانکار است ولی شرکت های مشاور در زمینه طراحی و نظارت ٫ و نظارت بر ساخت فعالیت می کنند و واسطه بین پیمانکار و کارفرما هستند.

رتبه بندی یا گرید عموماً خصوص شرکت های فنی و مهندسی بوده بدین معنی که هرگاه سازمان دستگاه مناقصه گذار ٫ اعم از دولتی یا خصوصی قصد انجام پروژه ای عمرانی یا فنی و یا مهندسی داشته باشد ٫ اجرای پروژه را به شرکت های دارای امتیاز فنی و مهندسی تائید شده توسط استانداری و به صورت مناقصه واگذار می نماید. طبق آیین نامه ٫ یک سری پارامترهایی برای تعیین صلاحیت تعیین گردیده که کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی با توجه به این پارامترها و شاخص ها٫ امتیاز عوامل تعیین کننده شرکت مورد نظر را تعیین می نماید. در صورتی که شرکت موفق به کسب حد نصاب امتیاز گردید و تعیین صلاحیت شد ٫ گواهی رتبه صادر می گردد.

مدارک لازم جهت اخذ رتبه بندی پیمانکاری گرید ۵ :

  1. مدارک هویتی شرکت که به در موسسه ذهن ناب همشهری اعلام خواهد شد.

  2. ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه.

  3. مدارک شناسایی کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره

  4. مدارک تحصیلی هیئت مدیره.

  5. کد اقتصادی و کد کارگاهی.

مدارک لازم برای اخذ رتبه بندی شرکت های پیمانکاری با گرید ۱ الی ۵ و رتبه بندی شرکت های مشاوره ای با گرید ۱ الی ۳ در موسسه ذهن ناب همشهری توسط وکیل اعلام خواهد شد.

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری برای رتبه بندی و تغییرات شرکت شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.