ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی :

تعریف از شرکت های تعاونی :

شرکت تعاونی شرکتی است که سرمایه ثابت ندارد و با توجه به امکان خروج و ورود و اخراج اعضاء سرمایه شرکت مرتباً در معرض تغییرات است. موضوع شرکت تعاونی می تواند موضوع تجاری و غیر تجاری باشد. در اصل شرکت تعاونی , مشارکتی است که عده ای افرادی که هم صنف یا تناسبی مناسب دارند ( همسایه ٫ دوست ٫ خویشاوند یا همشهری هستند ) برای دستیابی به منافع مشترک گردهم می آیند و در حقیقت به هم کمک می کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام  , تعاونی سرمایه معینی را در میان می گذارند و دسته جمعی مشکل را حل می کنند.

سرمایه شرکت تعاونی :

شرکت های تعاونی از لحاظ تامین سرمایه به دو دسته تقسیم می شوند :

 • تمام سرمایه به وسیله اعضاء تامین می شود.

 • قسمتی از سرمایه که حداقل ۵۱ درصد می باشد به وسیله اعضاء تامین می گردد و مابقی (۴۹ درصد) آن به وسیله نهادهای عمومی یا دولتی در اختیار شرکت گذاشته می شود.

تعداد اعضاء در شرکت های تعاونی :

در شرکت های تعاونی تعداد اعضاء حداقل ۷ نفر می باشد و برای حداکثر تعداد اعضاء حدی تعیین نشده است. لازم به ذکر است از بین این ۷ نفر ۳ نفر به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب می شوند.

انواع شرکت های تعاونی :

شرکت های تعاونی از لحاظ نوع فعالیت به پنج دسته تقسیم می شوند:

 • شرکت های تعاونی تولید :
  شرکتی است که به منظور اشتغال اعضاء در امور مربوط به کشاورزی ٫ دامداری ٫ دامپروری ٫ پرورش و صید ٫ شیلات ٫ صنعت ٫ معدن ٫ عمران شهری و روستایی و عشایری و .... فعالیت می نمایند.
 • شرکت های تعاونی توزیع :
  شرکتی است که در امور به تهیه و توزیع کالا ٫ مسکن ٫ خدمات و سایر نیازمندی های اعضای گروه فعالیت می نمایند.
 • شرکت های تعاونی چند منظوره.
 • شرکت های تعاونی اعتباری.
 • شرکت های تعاونی متعارف.

عضویت در شرکت های تعاونی :

شرکت های تعاونی از لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می شوند:

 • شرکت های تعاونی عام :
  شرکتی است عضویت در آن ها برای همه آزاد می باشد و موسسین یا شرکت باید برای تامین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزیش سرمایه شرکت ٫ سهام آن را به عموم عرضه نمایند.
 • شرکت تعاونی خاص :
  شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروه خاصی ( از قبیل : کارگران ٫ کارمندان ٫ کشاورزان ٫ دانشجویان ٫ ایثارگران ٫ زنان ٫ مشاغل خاص و ... ) آزاد باشد ٫ بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی :

 • شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامدارن.

 • کپی مدارک تحصیلی هیئت موسس.

 • گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت هیئت موسس.

 • گواهی عدم سوء پیشینه هیئت موسس.

 • امضاء اساسنامه و فرم های مربوطه.

 • مجوز های لازم.

سوالات متداول در زمینه شرکت های تعاونی

نکاتی در مورد شرکت های تعاونی

 

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری برای ثبت شرکت تعاونی و یا تغییرات شرکت تعاونی شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.