ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

پس از تصمیم برای ثبت شرکت و انتخاب نوع شرکت مسولیت محدود برای ثبت شرکت خود به نکاتی در مورد شرکت های با مسئولیت محدود می پردازیم تا با دید باز و روشن تصمیم به ثبت شرکت با مسئولیت محدود بگیرید.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود طبق قانون :

طبق قانون تجارت ماده ۹۴ تعریف شرکت مسئولیت محدود به این صورت تعریف می شود :

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

تعریف ساده از شرکت مسئولیت محدود :

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است برای امور تجاری که حداقل وجود دو شریک در آن ضرورت دارد که شرکاء ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشند. در شرکت با مسئولیت محدود هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.

موضوع شرکت مسئولیت محدود :

طبق قانون تجارت ماده ۹۴ موضوع شرکت مسئولیت محدود فقط برای امور تجاری تشکیل می شود.

نکته: موضوعاتی که مجوزی است اگر در موضوع اساسنامه آورده شود باید جواز آن موضوع را از مرجع صادر کننده جواز کسب کرد.

تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود :

طبق قانون تجارت ماده ۹۴ تعداد شرکاء در شرکت مسئولیت محدود به این صورت تعیین می شود :

در شرکت مسئولیت محدود تعداد شرکاء بین دو یا چند نفر تشکیل می شود. باید توجه داشت که هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیشتر از دوازده نفر باشد باید دارای هیأت ناظر بوده و هیأت مزبور لااقل سالی یک مرتبه ‌مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.‌ هیأت ناظر باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند.

حداکثر تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی نشده است ٫ بنابراین حدی برای حداکثر شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود تعیین نشده است. عموماً رابطه شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود با یکدیگر رابطه نزدیک می باشد و از نوع خانوادگی می باشد. افراد زیر ۱۸ سال به شرط آنکه حق امضایی نداشته باشند می‌ توانند شریک و عضو شرکت با مسئولیت محدود شوند.

نام شرکت با مسئولیت محدود :

طبق قانون تجارت ماده ۹۵ نام شرکت مسئولیت محدود به این صورت باید قید شود :

در اسم شرکت باید عبارت (‌با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع‌ مقررات آن خواهد بود. ‌اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در‌شرکت تضامنی را خواهد داشت.

به زبان ساده تر می توان گفت در تمامی اوراق و اطلاعیه و سربرگ شرکت و هر جایی که نام شرکت آورده می شود باید در کنار نام شرکت عبارت با مسئولیت محدود قید شود. در حال حاضر به علت وجود ثبت شرکت های زیاد در ایران نام های تک سیلابی تا سه سیلابی تقریباً ثبتشان سخت شده است ولی موسسه ثبتی ذهن ناب می تواند در این مرحله برای اخذ نام های تک سیلابی به بالا شما را یاری رساند. ممنوعیت قید نام یک یا چند تن از شرکاء در کنار نام شرکت ٫ نشانگر برتری جایگاه سرمایه بر اعتبار شرکاء می باشد. در اداره ثبت شرکت ها بعد از تعیین نام شرکت ٫ نام تائید شده به مدت ۶۰ روز برای آن شرکت محفوظ می ماند و بعد از آن هر شخص دیگری می تواند آن نام را برای شرکت خود انتخاب نماید. برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید حداکثر ۵ نام را برای موسسه ثبتی ذهن ناب مشخص کنید که بر اساس اولویت باشد. برای تعیین نام حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب مشورت کنید تا زمان شما برای تعیین نام طولانی نشود و نام های مجوزی جزو نام شما نباشد.

سرمایه شرکت با مسئولیت محدود در زمان تاسیس :

طبق قانون تجارت ماده ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۱۰۲ و ۱۱۲ سرمایه شرکت با مسئولیت در موقع تاسیس به این صورت است :

شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌ شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه ‌های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است. شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه ‌های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی ‌دارند. سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی ‌اسم و غیره درآید. سهم الشرکه را نمی‌توان منتقل به‌ غیر نمود مگر با رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند. در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند.

به زبان ساده می توان گفت سرمایه شرکت با مسئولیت محدود حداقل ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل یکصد هزار تومان می باشد که در زمان تاسیس شرکت با مسئولیت محدود باید به مدیر عامل شرکت تسلیم شود و مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ کند. شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیرنقد باشد باید در قبال سرمایه غیر نقدی نظر کتبی‌ کارشناس رسمی وزارت دادگستری باید اخذ شود.

محل قانونی شرکت با مسئولیت محدود (محل اصلی شرکت) :

مرکز اصلی شرکت همان جایی می باشد که شرکت می خواهد فعالیت خود را در آنجا انجام دهد. باید توجه داشت که آدرس شرکت بسیار مهم می باشد به دلیل اینکه حوزه مالیاتی را مشخص می کند. در حال حاضر شرکت در شرف تاسیس مرکز اصلیش توسط اداره ثبت شرکت ها استعلام می شود و باید آدرس با کد پستی همخوانی داشته باشد.

شعب شرکت با مسئولیت محدود :

شرکت در شرف تاسیس می تواند دارای شعب مختلف باشد که با اعلام شعب و انجام امور تاسیس شعب برای کمتر شدن هزینه میتوان در ابتدا تاسیس شرکت شعب را اعلام نمود تا از هزینه ها کم کرد.

روزنامه کثیرالانتشار شرکت با مسئولیت محدود :

روزنامه کثیرالانتشار هر شرکت میتواند متفاوت باشد. روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای است که تاسیس و تغییرات و آگهی های دعوت شرکاء و اعضاء را به صورت خلاصه در آن باید ذکر کرد. روزنامه رسمی با روزنامه کثیرالانتشار متفاوت است. هزینه های روزنامه های کثیرالانتشار متفاوت می باشد و با توجه به کادر هر آگهی محاسبه می شود. برای مشاوره بهتر حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل کنید. از اول سال ۹۶ چاپ روزنامه کثیرالانتشار اجباری شده و اگر شرکتی روزنامه کثیرالانتشار خود را چاپ نکند تغییرات بعدی خود را نمی تواند انجام دهد.

مدت فعالیت شرکت با مسئولیت محدود :

مدت فعالیت شرکت با مسئولیت محدود به صورت محدود و نامحدود می باشد. برای مثال شرکت هایی که برای انجام کار های پروژه ای تاسیس می شوند عمدتاً به صورت محدود هستند و شرکت های که برای انجام امور بازرگانی هستند به صورت نامحدود تاسیس می شوند.

سال مالی شرکت های با مسئولیت محدود:

سال مالی اکثر شرکت ها از اول فروردین می باشد تا آخر اسفند ماه. در بعضی از شرکت ها به علت شروع سال مالی متفاوت سال مالی متفاوتی برای آنها در نظر گرفته می شود. مثل مدارس و دانشگاه ها که سال مالی آن ها از اول مهر ماه تا آخر شهریور ماه سال مالی خود را تعریف می کند و یا بعضی از شرکت های سال مالی خود را بر اساس سال میلادی تعیین می کنند.

اوراق قانونی شرکت های مسئولیت محدود :

شرکت های با مسئولیت محدود برای تاسیس احتیاج به اوراقی دارد که باید به امضاء شرکاء و اعضاء رسیده باشد و به شرح ذیر می باشد :

۱. شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود.

۲. اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود.

۳. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت با مسئولیت محدود.

این اوراق برای هر شرکت متقاوت می باشد و رویه ثابتی برای کلیه شرکت های با مسئولیت محدود ندارد. با توجه به خواسته شرکاء و اعضاء شرکت کلیه اوراق قانونی شرکت با مسئولیت محدود را موسسه ثبتی ذهن ناب به صورت اختصاصی و جامع ثبت می کند به گونه ای که کاملاً با مقررات قانون تجارت همخوانی داشته باشد و در آینده باعث بروز مشکلی نشود و تمام موارد را لحاظ می کند.

وظایف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است:

۱. رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن.
۲. تصویب طرح اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و در صورت لزوم اصلاح آن.
۳. انتخاب اولین مدیران شرکت با مسئولیت محدود.
۴. تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای شرکاء تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد‌ شد.

نکته: گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است آماده باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

 • شرکتنامه تنظیم شده توسط موسسه دو نسخه.
 • اساسنامه تنظیم شده توسط موسسه دو نسخه.
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین دو نسخه.
 • مدارک هویتی شرکاء و اعضاء.
 • مدارک هویتی هیات نظار (در صورتی که تعداد اعضاء بیشتر از ۱۲ نفر باشد.)
 • اقرارنامه مدیر عامل به دریافت سرمایه اولیه.
 • ارائه مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع.
 • اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت شرکت با وکیل صورت پذیرد.
 • گواهی عدم سوء پیشینه.
 • در مواردی که شریک حقوقی باشد برابر اصل مدارک شرکت سهامدار به همراه معرفی یک شخص حقیقی از طرف شرکت.

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود توسط کارشناس ثبت :

 

هزینه های ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

 • هزینه تنظیم و ورود سیستمی و پست برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد. 
 • در صورتی که می خواهید از رفت و آمد به اداره ثبت شرکت ها خودداری کنید و زمان برای این کار نگذارید می توانید وکیل برای پرونده خود بگذارید تا وکیلی که اوراق را تنظیم کرده به اداره مراجعه و تعیین نام را انجام دهد و برای پرداخت و تحویل اوراق وکیل به اداره مراجعه کند. در صورت انجام کار توسط وکیل مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ اضافه می شود.
 • در صورتی که سرمایه شما حداقل باشد حق الثبت شما رقمی حدود ۶۰٫۰۰۰ ریال می شود و بنا به هر دلیلی سرمایه شما بیشتر از سرمایه اولیه شده باشد اداره ثبت شرکت ها نسبت به سرمایه حق الثبتی دریافت می کند که حداکثر آن مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد. ( در صورتی که وکیل داشته باشید این هزینه توسط وکیل پرداخت می شود. در غیر این صورت پرداخت با شخص مراجعه کننده می باشد.)
 • در صورتی که می خواهید روزنامه های شرکت را موسسه پرداخت کند به ازای هر روزنامه مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال اضافه بر هزینه روزنامه اخذ می گردد.
 • هزینه تنظیم و ورود سیستمی اوراق برای تعداد ۵ نفر (شریک - عضو) می باشد. اگر تعداد شرکاء و اعضاء بیشتر از ۵ نفر باشد به ازای هر نفر مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ قرارداد اضافه می شود.
 • در صورتی که یکی از شرکاء یا اعضاء از نوع حقوقی باشد به ازای هر شخص حقوقی مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال اضافه می گردد.

کلیه رقم های اعلامی جهت روشن شدن مبلغ قرارداد می باشد که افرادی که قصد تاسیس شرکت با مسئولیت محدود را دارند مبلغی بیشتر پرداخت نکنند. 

از آنجایی که ثبت شرکت با مسئولیت محدود کار خدماتی می باشد خیلی از موسسات با رقم های بسیار بالاتر ثبت شرکت با مسئولیت محدود را انجام می دهند. لازم به ذکر است که موسسه حقوقی ذهن ناب هیچ رقمی اضافه از رقم های اعلام شده از موکل یا افراد دریافت نخواهند کرد و رقم اعلامی را رقم رقابتی می داند.

 

توجه داشته باشید کلیه زمان در نظر گرفته ثبت شرکت با مسئولیت محدود در زمانی بین ۳ الی ۱۰ روز کاری انجام می شود و هیچ فرقی ندارد که چه تعداد عضو و چه مقدار سرمایه و چه مقدار شریک داشته باشد شرکت با مسئولیت محدود. این زمان از تحویل اوراق و تکمیل اوراق به موسسه حساب می شود.

 

در صورتی که تمایل به تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دارید و این افتخار را می خواهید به موسسه ثبتی ذهن ناب بدهید ٫ فرم زیر را پیرینت گرفته و تکمیل کنید و با مدارک هویتی اعضاء و شرکاء برای موسسه توسط ایمیل یا فایل ضمیمه زیر ارسال کنید تا در سریعترین زمان و بهترین کیفیت شرکت با مسئولیت محدود شما به ثبت برسد.


بعد از ثبت شرکت ظرف مدت ۱۰ روز کاری باید هزینه روزنامه ها پرداخت شود و بعد از این زمان باید ظرف مدت ۲۰ روز پلمپ دفاتر را اخذ کرد.

تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود

سئوالات متداول در زمینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

موسسه ثبتی ذهن ناب همشهری برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و یا تغییرات شرکت با مسئولیت محدود شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.