امور مشتریان - اخذ گرید

امور مشتریان اخذ گرید و رتبه :

 برای اطلاع از روند پرونده و مراحل انجام شده بر روی نام شرکت خود بروید. 

 نام شرکت نوع شرکت  نام مدیر عامل گرید / رتبه  تاریخ شروع پرونده  مرحله پرونده تاریخ پایان پرونده   وکیل مربوطه
 ژیک رادین فروزان امید سهامی خاص  محمد صلاحی اردکانی  رتبه ۵ ابنیه ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ تکمیل مدارک در حال انجام در دست بررسی
                                         

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری برای اخذ گرید و رتبه و یا تمدید گرید و رتبه شرکت شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.