امور مشتریان - اخذ کارت بازرگانی

امور مشتریان اخذ کارت بازرگانی :

 برای اطلاع از روند پرونده و مراحل انجام شده بر روی نام خود بروید. 

 نام و نام خانوادگی نوع کارت  نام شرکت

گواهیپلمپ دفاتر

 تاریخ  شروع

تاریخ تکمیل مدارک

 تائید گواهی  لازم  اظهارنامه ثبت نام دفاتر  مرحله پرونده

 شروع

کلاس

 تاریخ

پایان

 تاریخ تحویل 

تحویل گیرنده

قائمی  شرکتی اسپیدار قطعه پارسیان  دارد   ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵  انجام نشده  ندارد  تائید اوراق 

-

-

سید یعقوبی   شرکتی

آینده سازان

پیشتاز فرتاک 

 دارد ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ انجام نشده  دارد  تائیدیه اوراق

-

-

احمدی آذر  شرکتی  پارس کیمیا  ۱۳۹۵/۱۲/۰۲  تکمیل نشده   انجام نشده دارد تکمیل مدارک - -

-

-

واصبی  شرکتی 

 آریان نگین

رویان 

 دارد ۱۳۹۵/۱۱/۱۹  ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸   ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ امضاء اوراق
ضیائی شرکتی 

نگین افق

نیایش 

دارد  ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ 

۱۳۹۵/۱۱/۱۸

 ۱۳۹۵/۱۲/۰۲  ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

ضیائی

۱۳۹۶/۰۲/۲۴

 تنکابنی  شخصی اخذ شد ۱۳۹۵/۰۹/۲۸  امضاء اوراق   - امضاء اوراق
 عسگرزاده شرکتی 

فراسارینا

پاسارگاد 

اخذ شد ۱۳۹۵/۰۸/۲۷  کد اقتصادی ندارد   - اخذ کد