امور مشتریان - اظهارنامه مالیاتی

امور مشتریان اظهانامه مالیاتی:

 برای اطلاع از روند پرونده و مراحل انجام شده بر روی نام شرکت خود بروید. 

 نام شرکت نوع شرکت  نام مدیر عامل تاریخ تحویل اجاره نامه  تاریخ شروع پرونده  مرحله پرونده تاریخ پایان پرونده   وکیل مربوطه
 تنسر پارس صنعت سهامی خاص  مجتبی شریفیان  دارد  ۱۳۹۵/۰۵/۰۲  اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ 
تحول تجارت مهر   مسئولیت محدود وحیده صبوری  ندارد  ۱۳۰۵/۰۳/۰۵  نداشتن اجاره نامه پرونده کنسل شد  اشگواری