امور مشتریان - طرح جامع مالیاتی

امور مشتریان طرح جامع مالیاتی:

 برای اطلاع از روند پرونده و مراحل انجام شده بر روی نام شرکت خود بروید. 

 نام شرکت نوع شرکت  مدیر عامل/شخص مرتبط تاریخ تحویل اجاره نامه  تاریخ شروع پرونده  مدارک ناقص   تکیمل مدارک  مرحله پرونده تاریخ پایان پرونده 
اسپیدار قطعه پارسیان  مسئولیت محدود  قائمی  دارد  ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ تکمیل است ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ مرحله ۴۴

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۶/۲۸

باران گستر نیکتا  مسئولیت محدود  ناصری   دارد ۱۳۹۶/۰۴/۲۶  تکمیل است  ۱۳۹۶/۰۴/۲۸  مرحله ۴۵

اتمام پرونده 

۱۳۹۶/۰۵/۱۶

خیریه و نیکوکاری ملیا  موسسه غیر تجاری  ماکولاتی   دارد ۱۳۹۶/۰۴/۰۸  تکمیل است  ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

مرحله ۴۵  

اتمام پرونده 

۱۳۹۶/۰۴/۱۸

 آریان نگین رویان سهامی خاص  واصبی  دارد  ۱۳۹۵/۱۱/۲۰   تکمیل است ۱۳۹۵/۱۱/۲۰  مرحله ۴۵

اتمام پرونده 

۱۳۹۶/۰۲/۱۸

نقشینه سازان بلند افرا  مسئولیت محدود  کبریتی  دارد  ۱۳۹۵/۱۰/۲۰   تکمیل است  ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

مرحله ۴۵

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۲/۲۶

ژیک رادین فروزان امید  سهامی خاص  صلاحی اردکانی  دارد  ۱۳۹۵/۱۰/۱۹  تکمیل است  ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ 

مرحله ۴۵

اتمام پرونده 

۱۳۹۵/۱۱/۱۱

 ایده پردازان پایتخت نما نام سازان مسئولیت محدود  تهرانی نشاظ  دارد ۱۳۹۵/۱۰/۰۵  تکمیل است  ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ 

مرحله ۴۵

اتمام پرونده 

۱۳۹۵/۱۱/۱۱

 ساخت صنعتی ساختمان پیشرو  سهامی خاص نادر ناصرالمعمار  ۱۳۹۵/۰۵/۱۳      مرحله ۴۵

اتمام پرونده 

۱۳۹۵/۰۶/۰۱