امور مشتریان - اخذ کد اقتصادی و تشکیل پرونده

امور مشتریان اخذ کد اقتصادی و تشکیل پرونده:

 برای اطلاع از روند پرونده و مراحل انجام شده بر روی نام شرکت خود بروید. 

 نام شرکت نوع شرکت  نام مدیر عامل تاریخ تحویل اجاره نامه  تاریخ شروع پرونده  مرحله پرونده تاریخ پایان پرونده   وکیل مربوطه
اسپیدار قطعه پارسیان  مسئولیت محدود  قائمی  ۱۳۹۶/۰۶/۱۰  ۱۳۹۶/۰۶/۱۰  اتمام پرونده  ۱۳۹۶/۰۶/۱۷   ندارد
 بارا گستر نیکتا مسئولیت محدود  ناصری  ۱۳۹۶/۰۲/۰۳  تکمیل مدارک تکمیل مدارک در حال انجام  ندارد
 ژیک رادین فروزان امید سهامی خاص  محمد صلاحی اردکانی  ۱۳۹۵/۰۷/۲۶  ۱۳۹۵/۰۶/۱۴  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ ندارد 
 ایده پردازان پایتخت نما نام سازان مسئولیت محدود  محمدرضا تهرانی  ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ندارد 
 ساخت صنعتی ساختمان پیشرو  سهامی خاص نادر ناصرالمعمار  ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵   اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۵/۰۹  ندارد
 نقشینه سازان بلند افرا مسئولیت محدود  کتایون کبریتی  ۱۳۹۵/۰۴/۲۸   ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ اشگواری