امور مشتریان-روزنامه رسمی

امور مشتریان روزنامه رسمی:

 برای اطلاع از روند پرونده و مراحل انجام شده بر روی نام شرکت خود بروید. 

پس از یک ماه از ثبت شرکت یا تغییرات روزنامه رسمی باید با هزینه خود شرکت به چاپ برسد. 

 نام شرکت / برند /علامت تجاری نوع شرکت / برند  مرحله پرونده تاریخ ارسال روزنامه  تاریخ ایمیل روزنامه  تاریخ تحویل روزنامه  تحویل گیرنده  نسخه اینترنتی روزنامه 
 شیمیایی چسب پارس با مسئولیت محدود  پرداخت هزینه روزنامه  ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ 

-

-

 
پنجره عایق آسیا  سهامی خاص  اتمام پرونده   ۱۳۹۶/۰۷/۱۲  ۱۳۹۶/۰۷/۲۲  ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

احمدی

 

 
صنایع فولادی نوین اتصال سپاهان  برند و علامت تجاری 

نوبت اول

اتمام پرونده

 ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ 

آماده تحویل

-

 
 سرو همگام پارسیان با مسئولیت محدود  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۷/۱۰  ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ 

 

۱۳۹۶/۰۷/۲۹

 
Petco Benis  برند و علامت تجاری 

نوبت اول 

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۷/۰۷  ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ 

آماده تحویل

-

 
فراهم  برند و علامت تجاری 

نوبت دوم

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۷/۰۷  ۱۳۹۶/۰۷/۱۶  ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

عباسی

۱۳۹۶/۰۸/۰۴

 
گسترش پوشش شیمیایی ساختمان  با مسئولیت محدود  اتمام پرونده  ۱۳۹۶/۰۷/۰۲  ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

آماده تحویل 

-

 
حقوقی عدالت خواهان مرزبان  موسسه غیر تجاری  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۶/۲۹  ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

آماده تحویل

-

 
شفیعه  برند و علامت تجاری 

نوبت دوم 

اتمام پرونده 

۱۳۹۶/۰۶/۲۵  ۱۳۹۶/۰۷/۰۱  ۱۳۹۶/۰۷/۰۸

شفیعه

۱۳۹۶/۰۷/۰۸

 
 پل فیلم برند و علامت تجاری 

نوبت دوم 

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۶/۲۱  ۱۳۹۶/۰۷/۰۲  ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

آماده تحویل

-

 
 نوین روشنا یوتاب سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۶/۱۹  ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

امجدیان

۱۳۹۶/۰۶/۲۸

 
پترو فرآیند انرژی  سهامی خاص  اتمام پرونده  ۱۳۹۶/۰۶/۱۵  ۱۳۹۶/۰۶/۲۵  ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

توسلی

۱۳۹۶/۰۶/۲۹

 
گروه ایمن سازان پارسیان شگرف  سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۶/۰۶  ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

مهدی

۱۳۹۶/۰۶/۳۰

  
روزیک  برند و علامت تجاری 

نوبت دوم 

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

آماده تحویل

-

 
تنسر پارس صنعت  سهامی خاص  اتمام پرونده  ۱۳۹۶/۰۶/۰۱  ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

شریفیان

۱۳۹۶/۰۶/۲۵

خط انتقال  سهامی خاص  اتمام پرونده  ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

نماینده شرکت

۱۳۹۶/۰۶/۲۸


صنعت بافت نورین  سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۵/۳۰  ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

محرم خانی

۱۳۹۶/۰۷/۲۹

 
چناران چسب ابهر  سهامی خاص  اتمام پرونده  ۱۳۹۶/۰۵/۲۹  ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

توخان بگی

۱۳۹۶/۰۶/۰۹

 

گروه بین المللی حقوقدانانسفیران آسیا

موسسه غیر تجاری  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۵/۲۸  ۱۳۹۶/۰۶/۰۶  ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

آماده تحویل

-

 

خدمات مسافرت هوائی و

گردشگری سیمرغ سیر خاورمیانه 

 مسئولیت محدود اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۵/۲۴  ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

حسین زاده

۱۳۹۶/۰۶/۰۲

 
فراهم  برند و علامت تجاری 

اتمام پرونده

نوبت اول

۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۳

وظیفه کرجان

۱۳۹۶/۰۶/۰۵

 
مهندسی کانی فراوران تهران سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

۱۳۹۶/۰۵/۲۴

۱۳۹۶/۰۵/۲۸

شیخ

۱۳۹۶/۰۶/۰۷

 
 حقوقی بین المللی کبیر سفیران آسیا موسسه غیر تجاری اتمام پرونده  ۱۳۹۶/۰۵/۱۰  ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

غفاری

۱۳۹۶/۰۵/۲۴

 

 

حقوقی بین المللی کبیر سفیران آسیا
موسسه غیر تجاری اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۵/۰۹  ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

غفاری

 ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

 
 حقوقی بین المللی کبیر سفیران آسیا
موسسه غیر تجاری اتمام پرونده  ۱۳۹۶/۰۵/۰۸  ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

غفاری

۱۳۹۶/۰۵/۱۸

 
شفیعه  برند و علامت تجاری 

اتمام پرونده

نوبت اول

۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸  ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

شفیعه

 ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

 
پل فیلم  برند و علامت تجاری 

اتمام پرونده

نوبت اول

۱۳۹۶/۰۵/۰۶  ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

صحیحی

۱۳۹۶/۰۵/۲۶

 
 آسا بنا آفرین مسئولیت محدود  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۵/۰۳  ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

کاکاوند

۱۳۹۶/۰۵/۲۵

 
خدمات و ارتباطات شبکه علمی سیمرغ  سهامی خاص  اتمام پرونده  ۱۳۹۶/۰۴/۲۸  ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

 مقدم فر

 ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

 
روزیک  برند و علامت تجاری 

اتمام پرونده

نوبت اول

۱۳۹۶/۰۴/۲۷  ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ 

آماده تحویل

 -

 
طلای سلامت و طبیعت  مسئولیت محدود  اتمام پرونده  ۱۳۹۶/۰۴/۱۹  ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

قیصری

 ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

 
اسپیدار قطعه پارسیان  مسئولیت محدود  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۴/۱۷   ۱۳۹۶/۰۴/۲۱  ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

قائمی

 ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

 
آینده سازان پیشتاز فرتاک  سهامی خاص  اتمام پرونده  ۱۳۹۶/۰۳/۳۰  ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

سید یعقوبی

 ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

 
تجارت الکترونیک چکاد فرتاک  سهامی خاص  اتمام پرونده  ۱۳۹۶/۰۳/۲۹  ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

سید یعقوبی

 ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

 
سمت خیال دوست  مسئولیت محدود  اتمام پرونده  ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

شاهرخی

 ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

 
سیمرغ سامانه تهران  مسئولیت محدود  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۳/۲۰  ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

مقدم فر

 ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

 
خیریه درمانگاه هیات اصحاب الحسین (ع)  موسسه غیر تجاری  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۳/۰۹  ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

شاه حسینی

 ۱۳۹۶/۰۳/۲۸

 
نسپرسو ایرانیان  نمایندگی انحصاری  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۲/۲۵  ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

رادمنش

 ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

 
 درین راه آسیا مسئولیت محدود  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷

طاحونی

 ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

 
فام تک صنعت چاپ  سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۲/۱۸  ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶

افشاری

۱۳۹۶/۰۳/۰۱

 
حمل و نقل بین المللی لیو فرابر   مسئولیت محدود  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۲/۱۳  ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

جعفرپور

۱۳۹۶/۰/۰۳

 
باران گستر نیکتا  مسئولیت محدود  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۲/۱۲  ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

ناصری

۱۳۹۶/۰۲/۲۶

 
تجارت الکترونیک چکاد فرتاک  سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۲/۱۲  ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

سیدیعقوبی

 ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

 
آینده سازان پیشتاز فرتاک  سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

سیدیعقوبی

 ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

 
محسن وظیفه کرجان  سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۲/۰۳  ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

وظیفه

 ۱۳۹۶/۰۲/۲۹

 
حمل و نقل بین المللی لیو فرابر  مسئولیت محدود  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۱/۳۰  ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸

جعفرپور

۱۳۹۶/۰۳/۰۳

 
 حمل و نقل بین المللی ماهان ترابر آریا مسئولیت محدود   اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۱/۳۰  ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

طاحونی

 ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

 
فام تک صنعت چاپ  سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

افشاری

 ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

 
مهندسی آئین آباد مهر البرز  سهامی خاص   اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۱/۲۹  ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

سعادت

 ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

 
اطلس بوبین  سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۱/۲۹  ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

صحیحی

 ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

 
 سپید طبیبان نوین سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۱/۲۱  ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

خسروی

۱۳۹۶/۰۲/۰۷

 
معتمدین ندای دادخواهان عدالت جو  موسسه غیر تجاری  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۱/۲۱  ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

تقوی

 ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

 
اطلس بوبین  سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۱/۲۰  ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

صحیحی

 ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

 
پلی استر پنیس آذر ارونق  سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۱/۲۰  ۱۳۹۶/۰۱/۲۸  ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

صحیحی

 ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

 
پارسیان قطعه موتور البرز  سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۱/۱۵  ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

آویش

۱۳۹۶/۰۱/۲۸

 
ایده پردازان پایتخت نما نام سازان  مسئولیت محدود   اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۱/۱۵  ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

تهرانی نشاط

 ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

 
حمل و نقل بین المللی ماهان ترابر آریا  مسئولیت محدود  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۲/۲۵  ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ ۱۳۹۶/۰۱/۱۷

طاحونی 

 ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

 
صنعتی توسعه ماشین ایرسا  مسئولیت محدود  اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹  ۱۳۹۶/۰۱/۰۵

حیدری

 ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

 
هومان راه برد  مسئولیت محدود  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹  ۱۳۹۶/۰۱/۰۵

به صومی

 ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

 
آبادگران ابنیه نیما   مسئولیت محدود اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۲/۱۸  ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۰۱/۰۵

زمانی

 ۱۳۹۶/۰۴/۰۱

 
 آریان نگین رویان سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۲/۱۷  ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

وظیفه 

۱۳۹۶/۰۱/۱۷ 

 
مهندسی کانی فراوران تهران  سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۲/۱۴  ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

شیخ

۱۳۹۵/۱۲/۲۸

 
ساختار فردا  سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۲/۱۴  ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

شباک

 ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

 
 سرای قهوه پارسیان سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۲/۱۴  ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

رادمنش

 ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

 
 خط انتقال سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۲/۰۷  ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

شباک

 ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

 
فام تک صنعت چاپ  سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۲/۰۴  ۱۳۹۵/۱۲/۱۰  ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

افشاری

 ۱۳۹۶/۰۱/۱۱

 
پل فیلم  سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۲/۰۲  ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

صحیحی

 ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

 
برگ سفید عدالت   موسسه غیر تجاری  اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۱۲/۰۱  ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

عربشاهی

 ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

 
 معتمدین ندای دادخواهان عدالت جو موسسه غیر تجاری اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۱/۳۰  ۱۳۹۵/۱۲/۱۱  ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

تقوی

 ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

 
 آفاق تجهیزات آزمایش سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

 آماده تحویل

-

 
 عمران سازه نور ژیک سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

آورزمانی

 ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

 
پلات  سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۱/۱۰  ۱۳۹۵/۱۱/۱۹  ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

صحیحی

 ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

 
 آریان نگین رویان سهامی خاص  اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۱۱/۰۶   ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

واصبی

۱۳۹۵/۱۱/۲۱

 
 ثابت سازه آریا سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۱/۰۲  ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

۱۳۹۵/۱۱/۱۱

واثقی   
مهندسی آئین آباد مهر البرز  سهامی خاص  اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۱۱/۰۲  ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

۱۳۹۵/۱۱/۱۲

سعادت نیا   
اتحاد قماش  مسئولیت محدود  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ 

۱۳۹۵/۱۱/۰۴

۱۳۹۵/۱۱/۰۹

کوثری فر   
 ابنه پارت بوم سهامی خاص  اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۱۰/۲۸  ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹  -  
 حقوقی بین المللی کبیر سفیران آسیا موسسه غیر تجاری  اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴   ارسال شد  
 راه و ابنیه پرگار با مسئولیت محدود  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۹/۲۵  ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ کاکاوند   
 پرسین طرح و ساخت سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۹/۲۵  ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷  
 حقوقی دادگران سرزمین عدالت موسسه غیر تجاری  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۹/۲۵  ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷  حسینی  
 توسعه فن آوری سهره سهامی خاص 

اتمام پرونده

 ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

۱۳۹۵/۱۰/۰۷

 -  
 کالا آوران دوستان  با مسئولیت محدود  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۹/۲۴  ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۱۳۹۵/۱۰/۰۴

 
 پولاد بن سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۹/۰۳  ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

۱۳۹۵/۰۹/۱۶

شب گیر 

۱۳۹۵/۱۱/۱۹

 
ستاره صنعت پرتو ایرانیان  مسئولیت محدود  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۹/۰۲  ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

۱۳۹۵/۰۹/۱۶

 
مهان آراء  مسئولیت محدود  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

۱۳۹۵/۰۹/۱۶

 -  
 رویش اندیشان سبز جهان مسئولیت محدود  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

۱۳۹۵/۰۹/۲۱

 
 نیکسان کار سهامی خاص اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۸/۲۷  ۱۳۹۵/۰۹/۰۴

۱۳۹۵/۰۹/۱۳

 
آریان نگین رویان  سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۸/۱۹  ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

۱۳۹۵/۰۹/۱۳

 -  
 ژیک رادین فروزان امید سهامی خاص  اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۸/۱۰  ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲  
 جهان تجارت پوشش سهامی خاص اتمام پرونده   ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۱۳۹۵/۰۸/۲۲ 

 
چکاد عدالت صدرا  موسسه حقوقی  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۸/۱۰  ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

۱۳۹۵/۰۸/۱۹

 -  
 سیمرغ سامانه تهران مسئولیت محدود  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۸/۰۹  ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

۱۳۹۵/۰۸/۱۷

 
 کارگزاری بیمه پوششگر صنعت نیرو سهامی خاص  اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹  -  
 جهان تجارت پوشش سهامی خاص  اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۸/۰۳  ۱۳۹۵/۰۸/۱۱  ۱۳۹۵/۰۹/۰۲  
ایده پردازان پایتخت نما نام سازان  مسئولیت محدود  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۸/۰۳  ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲  
پرسین طرح و ساخت شرکت  سهامی خاص  اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱  ۱۳۹۵/۰۸/۱۵  -  
 نیکسان کار سهامی خاص  اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۸/۰۱  ۱۳۹۵/۰۸/۰۹  ۱۳۹۵/۰۹/۱۷  
فرا سارینا پاسارگاد  مسئولیت محدود  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ ۱۳۹۵/۰۸/۲۴  
پدیده هوشمند سلامت البرز  مسئولیت محدود  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱  
موسسه خیریه اصحاب الحسین(ع)  موسسه غیر تجاری  اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳  
پارسیان ترخیص مهر مسئولیت محدود  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۶/۲۱  ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ 

 ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

 
 ایده پردازان پایتخت نما نام سازان مسئولیت محدود  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ ۱۳۹۵/۰۵/۲۸  
باران گستر نیکتا  مسئولیت محدود   اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۵/۱۶  ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ ۱۳۹۶/۰۱/۰۶  
 تصویر سازان پویا نما مسئولیت محدود  اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۴/۲۰   ایمیل به وکیل مربوطه ۱۳۹۵/۰۵/۱۳   -  
رهپویان بهشت برین  مسئولیت محدود   اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۴/۲۱  ۱۳۹۵/۰۴/۲۷   ۱۳۹۵/۰۴/۲۹  -  
 ساخت صنعتی ساختمان پیشرو سهامی خاص  اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۳/۳۱  ۱۳۹۵/۰۴/۰۸   ۱۳۹۵/۰۴/۱۵  
پولاد بن  سهامی خاص  اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۳/۲۴  ۱۳۹۵/۰۴/۰۷  ۱۳۹۵/۰۴/۰۸   
 ژیک رادین فروزان امید  سهامی خاص اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۳/۰۹  ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ ۱۳۹۵/۰۳/۲۰  
مهر تابان نمای ایرانیان مسئولیت محدود   اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۳/۰۷  ۱۳۹۵/۰۳/۱۶  ۱۳۹۵/۰۴/۲۶   
 ساخت صنعتی ساختمان پیشرو سهامی خاص  اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۲/۲۰  ۱۳۹۵/۰۲/۲۷   ۱۳۹۵/۰۳/۰۲  -  
 آفرینش ثروت جهانی سهامی خاص  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۲/۱۹  ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹   
خدمات دریائی بندری آریا بنادر ایرانیان  سهامی خاص  اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ ایمیل مشتری  ۱۳۹۵/۰۲/۲۹   
 پدیده نو آوران سارا سهامی خاص  اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ ۱۳۹۵/۰۲/۱۹  ۱۱۳۹۶/۰۳/۲۵  زهرایی