خدمات مالی و حسابداری

خدمات مالی و حسابداری

خدمات ما در زمینه خدمات مالی و حسابداری و بازار سرمایه  به شرح زیر می باشد :

انجام کلیه امور حسابداری و خدمات مالی بشرح زیر:

 •  تهیه دفاتر قانونی (دفاتر روزنامه و دفاتر کل) واظهارنامه مالیاتی و دفاعیه های لازم.
 • پیاده سازی سیستم های مالی و بهای تمام شده.
 • مشاوره جهت  نصب و پیاده سازی  سیستم های مالی و آموزش نیروی های انسانی.
 • پیشنهاد ، طراحی و پیاده سازی انواع کدینگ حساب ها.
 • انجام خدمات پیمانکاری وظایف امور مالی به خارج از سازمان.
 • کمک به شرکت ها در استخدام حسابدار قابل اطمینان و مجرب و اعزام حسابدار و تامین کادر مالی.
 • تهیه صورت های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و صورت های مالی تلفیقی گروه شرکت ها طبق ضوابط و استانداردهای سازمان حسابرسی.
 • رفع اختلافات مالی بین شرکاء وسهامداران.
 • انجام امور تصفیه شرکت ومدیریت امور تصفیه.
 • اصلاح و تعدیل حساب ها.
 • تهیه آیین‌ نامهها و دستورالعمل های مالی و استقرار سیستم کنترل داخلی.
 • تهیه بودجه و گزارشات تحلیلی مالی و سایر گزارشات مالی و محاسباتی خاص.
 • تهیه گزارشات  افزایش سرمایه  و گزارشات خاص  و ویژه.
 • خدماتی که توسط دادگاه ها ومراجع قضایی ارجاع می گردد.
 • ارائه سایر خدمات مالی مورد احتیاج موسسات و شرکت ها بسته به مورد.
 • پیش حسابرسی بیمه سازمان تامین اجتماعی.

و به تفکیک خدمات تخصصی ما هم بشرح زیر خواهد بود:

 • خدمات مالیاتی.
 • تنظیم و ارسال اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده که به صورت فصلی ارائه می شود.
 • تنظیم و ارسال صورت معاملات خرید وفروش فصل.
 • تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه.
 • حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی.
 • پیگیری اعتراض مالیاتی در مراحل مختلف  توافق با رئیس اداره امور مالیاتی ،هیئت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی.
 • تهیه لوایح مالیاتی جهت ارائه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی خدمات حسابداری ، خدمات حسابرسی ، خدمات مشاوره ای ، مالی ، مالیاتی ، مشاور.
 • خدمات مشاوره مالیاتی.
 • مشاوره در خصوص نحوه تنظیم دفاتر مالیاتی جهت جلوگیری از رد دفاتر.
 • مشاوره مالیاتی در خصوص تهیه اسناد ومدارک مالی جهت جلوگیری از تشخیص مالیات به صورت علی الراس.

مشاوره در خصوص قوانین مالیاتی شامل مسائل مطرح از جمله الزامات وجرائم مرتبط با موارد زیر:

 • مالیات بر درآمد.
 • اشخاص حقیقی وحقوقی.
 • مالیات تکلیفی.
 • مالیات بر درآمد اجاره.
 • مالیات بر حقوق.
 • مالیات بر ارزش افزوده.
 • صورت معاملات خرید وفروش فصلی.
 • مشاوره در خصوص نحوه تنظیم دفاتر مالیاتی جهت جلوگیری از رد دفاتر.

 خدمات حسابرسی :

 • حسابرسی مالی صورت های مالی و صدور گزارش جهت ارائه به بانکها و سازمان امور مالیاتی کشور.
 • حسابرسی عملیاتی جهت بهبود فرآیندهای کسب و کار.
 • حسابرسی مالیاتی و صدور گزارش جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی کشور.
 • حسابرسی داخلی.
 • سایر موارد حسب نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی.

خدمات حسابداری :

 • مشاوره در خصوص خرید وراه اندازی نرم افزار های حسابداری.
 • انجام کد گزاری حساب ها در نرم افزارهای حسابداری برحسب نیاز.
 • آموزش حسابداری به صورت تئوری وعملی برای پرسنل مالی شرکت.
 • انجام امور حسابداری به صورت تمام وقت ، پاره وقت یا پروژه ای.
 • انجام امور اصلاح حساب های مالی ، بستن حساب ها ، تهیه تراز های آزمایشی ، صورت های مالی اساسی (ترازنامه ، سود و زیان و گردش وجه نقد) و دفاتر قانونی
 • سایر موارد حسب نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی.