بانک قوانین و مقررات

بانک قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران:

 • قانون اساسی
 • قانون مدنی
 • قانون آیین دادرسی مدنی
 • قانون مجازات اسلامی
 • قانون آیین دادرسی کیفری
 • قانون تجارت
 • قانون تجارت الکترونیک
 • قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
 • قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
 • قانون مالیات های مستقیم
 • قانون مالیات بر ارزش افزوده
 • قانون تنظیم مقررات مالی دولت
 • قانون محاسبات عمومی
 • قانون برگزاری مناقصات
 • قانون مدیریت خدمات کشوری
 • قانون کار
 • قانون تامین اجتماعی
 • قانون ثبت اسناد املاک
 • قانون شوراهای حل اختلاف
 • لایحه اصلاحی شورای حل اختلاف
 • قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 • قانون حمایت خانواده
 • قانون صدور چک
 • قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 • قانون زمین شهری
 • قانون تملک آپارتمان ها
 • قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
 • قانون خدمت وظیفه عمومی