ثبت شرکت

ثبت را با ما تجربه و تغییرات را به ما بسپارید تا سریعترین زمان و کمترین هزینه را صرف کنید.

در تمام صفحات هزینه ها ذکر شده است.

ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت سهامی خاص پس از تصمیم برای ثبت شرکت و انتخاب نوع شرکت سهامی خاص برای ثبت شرکت خود به نکاتی در مورد شرکت های سهامی خاص می پردازیم تا با دید باز و روشن تصمیم به ثبت شرکت سهامی بگیرید. تعریف شرکت سهامی خاص طبق قانون : طبق...
ثبت شرکت با مسئولیت محدود
ثبت شرکت با مسئولیت محدود پس از تصمیم برای ثبت شرکت و انتخاب نوع شرکت مسولیت محدود برای ثبت شرکت خود به نکاتی در مورد شرکت های با مسئولیت محدود می پردازیم تا با دید باز و روشن تصمیم به ثبت شرکت با مسئولیت محدود بگیرید. تعریف شرکت با...
ثبت برند و علامت تجاری
ثبت برند و علامت تجاری: تعریف ثبت برند و علامت تجاری : برند و علامت تجاری هر یک دو روی یک سکه هستند که نباید آن ها را به یک معنی تصور کرد و مورد استفاده قرار داد چرا که دو معنا و خاصیت متفاوت دارند. برند به نام تجاری یک کالا و یا خد...
اخذ کارت بازرگانی
اخذ کارت بازرگانی : تعریف کارت بازرگانی : کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی و حقوقی اجازه داده می شود به امور تجارت خارجی بپردازد و به طور کلی یکی از مدارک اصلی که در مبحث صادرات و واردات کالا الزام دارد و جزو...