ثبت شرکت

ثبت را با ما تجربه و تغییرات را به ما بسپارید تا سریعترین زمان و کمترین هزینه را صرف کنید.

در تمام صفحات هزینه ها ذکر شده است.

ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت سهامی خاص پس از تصمیم برای ثبت شرکت و انتخاب نوع شرکت سهامی خاص برای ثبت شرکت خود به نکاتی در مورد شرکت های سهامی خاص می پردازیم تا با دید باز و روشن تصمیم به ثبت شرکت سهامی بگیرید. تعریف شرکت سهامی خاص طبق قانون طبق ق...
ثبت شرکت با مسئولیت محدود
ثبت شرکت با مسئولیت محدود پس از تصمیم برای ثبت شرکت و انتخاب نوع شرکت مسئولیت محدود برای ثبت شرکت خود به نکاتی در مورد شرکت های با مسئولیت محدود می پردازیم تا با دید باز و روشن تصمیم به ثبت شرکت با مسئولیت محدود بگیرید. تعریف شرکت ب...
ثبت برند و علامت تجاری
ثبت برند و علامت تجاری تعریف ثبت برند و علامت تجاری : برند و علامت تجاری هر یک دو روی یک سکه هستند که نباید آن ها را به یک معنی تصور کرد و مورد استفاده قرار داد چرا که دو معنا و خاصیت متفاوت دارند. برند به نام تجاری یک کالا و یا خدم...
اخذ کارت بازرگانی
کارت بازرگانی تعریف کارت بازرگانی : کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی و حقوقی اجازه داده می شود به امور تجارت خارجی بپردازد و به طور کلی یکی از مدارک اصلی که در مبحث صادرات و واردات کالا الزام دارد و جزو یکی ا...